Tsukasabotan Yama YuzuShibori Yuzu Sake Liqueur 720ml 8%

£32.50

Tsukasabotan Yama YuzuShibori Yuzu Sake Liqueur 720ml 8%

£32.50

SIZE: 720ml | ABV: 8%

Yuzu liquor

BREWERY: Tsukasabotan-shuzo

REGION: Kochi

 

*Price is inclusive of tax

  • Description

SIZE: 720ml | ABV: 8%

Yuzu liquor

BREWERY: Tsukasabotan-shuzo

REGION: Kochi

 

*Price is inclusive of tax