Hatsumago Densho Kimoto Honjozo Sake 720ml 15%

£29.10

Hatsumago Densho Kimoto Honjozo Sake 720ml 15%

£29.10

SIZE: 720ml | ABV: 15%


GRADE: Honjouzou

BREWERY: Tohoku meijo

REGION: Yamagata

RICE POLISHING: 70% 

Way to drink: Warm to Hot

 

 

  • Description

SIZE: 720ml | ABV: 15%


GRADE: Honjouzou

BREWERY: Tohoku meijo

REGION: Yamagata

RICE POLISHING: 70% 

Way to drink: Warm to Hot